Nông trại Trí Nguyễn

Nông trại Trí Nguyễn là nơi trồng các giống cây kinh tế cao, bổ dưỡng và đặc biệt đều được trồng và chăm sóc bằng công nghệ nhà màng hiện đại cho năng suất và chất lượng sản phẩm cao.