Tác dụng của ngắt ngọn (pinching) đối với cây sung Mỹ

Chắc anh em đã biết, ngắt ngọn (pinching) là hình thức cấu đi ngọn chồi non của Sung Mỹ, để kích thích Sung Mỹ đâm chồi mới, đôi khi là kích chồi quả.

Tác dụng của ngắt ngọn (pinching) đối với cây sung Mỹ

Chắc anh em đã biết, ngắt ngọn (pinching) là hình thức cấu đi ngọn chồi non của Sung Mỹ, để kích thích Sung Mỹ đâm chồi mới, đôi khi là kích chồi quả.

Nguyên lý là do khi ngắt ngọn, nhựa cây sẽ không phải tiếp tục đẩy lên nuôi ngọn lớn thêm nữa, mà sẽ "đẩy" vào những chồi cành chồi quả ở nách lá phát triển. Khi chồi cành phát triển thành thân mới, lúc này tỉ lệ chồi quả xuất hiện ở thân mới sẽ cao hơn. Ngắt ngọn giúp tăng số lượng cành mới, qua đó tăng số lượng trái.

Ngắt ngọn có thể áp dụng với những cây Sung Mỹ "cứng đầu" không chịu ra chồi mới hoặc không ra trái trong 1 thời gian dài.

Tác dụng của ngắt ngọn (pinching) đối với cây sung Mỹ

Tác dụng của ngắt ngọn (pinching) đối với cây sung Mỹ

 

Nguồn: FB Tung Pham

>>> ĐẶT HÀNG NHANH: m.me/sungmytringuyen <<<

===========================

SUNG MỸ TRÍ NGUYỄN

Hotline: 0902 514 413

E-mail: sungmytringuyen@gmail.com

Website: www.sungmytringuyen.com 

Fanpage:www.facebook.com/sungmytringuyen/

Prev

CÔNG DỤNG BẤT NGỜ TỪ VỎ TRỨNG TRONG CHĂM SÓC CÂY TRỒNG

Next

Hiện tượng nứt trái ở Sung Mỹ (Sung Ngọt)